Telefunken Juvel

Byggeår 1938 - 1939             (Telefunken - Elektrogenerator A/S, Oslo)
Rørbestykning ECH11, EBF11, EFM11, EL11, AZ11
Frekvenser Lang-, mellom- fiskeri- og kortbølge
Høyttaler Elektrodynamisk
Kabinett/treverk Polert lakkert flammebjørk, lyst listverk
Spenninger 120, 150 eller 230 volt
Antall produsert Ukjent
Pris Kr. 267.-