Tandberg  TCR 221                     TCR 221-2 GT

            
 (Tekniske spesifikasjoner ikke tilgjengelig forel°pig)