Radionette Symfoni

Byggeår 1948                      (Radionette A/S, Oslo)
Rørbestykning 7S7, 7A7, 7R7, 7C5, 6U5, 5Y3GT
Frekvenser Lang- mellom- fiskeri- og kortbølge
Høyttaler Permanent magnetisk Radionette
Kabinett/treverk Polert flammebjørk
Spenninger 110, 130, 150, 210 eller 230 volt
Antall produsert 25 000
Pris Kr. 517.-
Varianter EF22 for 7A7, ECH21 for 7S7, EM34 for 6U5
Gulvmodell  Chansonette m/radiogrammofon