Radionette  Junior

Byggeår 1953 - 1955                      (Radionette A/S, Oslo)
Rørbestykning ECH81, EAF42, ECL113
Frekvenser Lang-. mellom-, fiskeri- og kortbølge
Høyttaler Permanent dynamisk
Kabinett/treverk Lakkert mahogni
Spenninger 110, 130, 150, 210 eller 230 volt
Antall produsert 10.000
Pris Kr. 298.-
Variant Bassvender kombinert med volumkontroll.