AN/PRC-10

   Byggeår  1962       USA
   Rørbestykning 1AD4. 5678, 6286, 5672, 5A6
   Frekvenser 38.0  54.9 Mhz FM
   Høyttaler Telefonsett
   Kabinett/treverk Grønn metallkasse
   Spenninger Driftspenning fra 24 volt batteri
   Antall produsert Ukjent
   Pris Ikke angitt
  Merknad Utgangseffekt kun 1 watt.
Benyttet i stort omfang i Korea- og Vietnam krigen..