jemmelaget radiomottaker?

Apparatet er sannsynligvis hjemmelaget basert på kvalitet /utførelse
av kassen og at chassiset består av sammenloddede messingplater.
Byggeår er vanskelig å tidfeste, men ser man på den utpregede
"katedralfasongen" antas det å være en gang innen tidsrommet 1929-1933.