Vebjørn Otto Tandberg  -  grunnleggeren av et industrieventyr.
 

 
 Sivilingeniør Vebjørn Tandberg født 6.september1904 i Bodø. Han studerte ved NTH i Trondheim.
  Allerede som 15 åring hadde Tandberg bestemt seg for å bli radioingeniør og intet annet noe han lykkes
  med i 1933. Hovedsakelig hadde han vært beskjeftiget med konstruksjon av høyttalere, og i 1932
  konstruerte Tandberg noen store høyttalere som ble installert i et par kinoer i Oslo. Senere laget
  han høyttalere bygget inn i kasser for bruk sammen med radiomottagere. Den første tiden før
  radioen var et faktum, gikk imidlertid med til å produsere høyttalere i kasser og kondensatormikrofoner
  for NRK. Deretter gikk det slag i slag med bedre høyttalere og nye radioer.
                       
  I 1933 starter han Tandberg Radiofabrikk som et personlig ansvarlig selskap. ”Tommeliten” var den første
  radioen om ble produsert, deretter kom ”Coronaradioen som av Radiobladet ble kalt Den Norske Perle",
  deretter ”Huldra 1” som ble et gjennombrudd teknisk sett og i 1936 kom så ”Sølvsuper 1”.
  Starten skjedde i 40 kvm store lokaler i Kongensgt. i Oslo med 3 ansatte. Senere samme år flyttet han
  produksjonen til Folkets Hus i Schleppegrellsgt. på Grunerløkka i 120 kvm lokaler. Suksessen førte til at
  fabrikken stadig måtte finne nye produksjonslokaler, og allerede i 1939 disponerte det personlig eide firma
  Vebjørn Tandberg hele 2000 kvm i Malmøgt. i Oslo med 90 ansatte. I 1951 sto den nye fabrikken på Kjelsås
  (TR1) ferdig med 9600 kvm gulvflate som ble tatt i bruk ved årets begynnelse. Det var her eventyret med
  båndopptakeren begynner. TB-1 ble en suksess og det blir solgt 4000 stk i1951. I 1954 blir den første FM
  radiomottaker ”Sølvsuper 6 FM” blir lansert i forbindelse med at den første FM senderen åpnes i Norge.
                             
  I 1958 blir den første fjernsynsmottakere produsert og markedsført. Høybygget på Kjelsås (TR2)
  ble bygget med 6000 kvm gulvflata, da det viste seg at plassen blir for liten i R1.I 1965 ble det også
  satt i gang bygging på Kjeller (TR3) med 15000 kvm gulvflate. Denne fabrikken sto ferdig i 1966.
  Da salgssvikten kom fra 1975 og utover klarte ikke selskapet å foreta noen effektiv justering eller
  omlegginger før det var for sent. Litt senere ble også planleggingen av en fabrikk på Skullerud i gang,
  denne var ferdig i 1974.Tandberg Radio- fabrikk hadde i 1976 omlag 3100 ansatte fordelt på 7 fabrikkanlegg. 

  Etter mange år med betydelige underskudd i Radionette ble Vebjørn Tandberg ”tvunget” til å ta over
  fabrikken i Sandvika (TR5) av Jens Chr. Hauge og Staten. Dette ble begynnelsen på nedturen for
  Tandberg. Nå var bedriften som eide seg selv blitt en bedrift der Staten begynte å blande seg inn i
  Vebjørn Tandberg mønster og tankegang for å styre bedriften. Tandberg Radiofabrikk gikk nå med store
  underskudd.

  Vebjørn Tandberg gikk ut av styret og mottok et brev der det står at han er uønsket i sin egen bedrift som var
  hans livsgrunnlag. Han tok sitt eget liv 31.08.1978 og bedriften går konkurs 14.12.1978.