http://home.online.no/~jandors/radionette_logo.gif                      - først i Europa med radio for lysnett.

Med starten på norske radiosendinger 29. april 1925 åpnet det seg et stort marked for radioapparater,
og i årene som fulgte ble det etablert flere norske radiofabrikker. En av disse var "Jan Wessel
Radionette Norsk Radiofabrikk" senere bare kalt ”Radionette”.
Fabrikken ble startet av Jan Wessel (1903 -1980) den 27. september 1927 og skulle vise seg
å bli en suksessbedrift i en årrekke. Allerede året før i 1926 konstruerte Jan Wessel sin første
radiomottaker under varemerket ”Radionette”. Dette var en 2-rørs reisemottaker som den gang vakte
alminnelig oppsikt. Dets eneste strømkilde var en Nifecelle på 1.2 volt og 2 stk lommelyktbatteri.
Apparatet kunne tilknyttes så vel hodetelefon som høyttaler. På den tiden var radiomottakere
med tilbehør en høyst innviklet affære med et virvar av ledninger og innstillingsknapper
Det vakte derfor stor forundring at dette lille apparatet kunne ta inn de europeiske stasjonene.

     På slutten av dette første driftsåret ble den første radio for lysnett tilkopling lansert under navnet
     Radionette R 3”. Apparatet hadde 3 rør og beregnet for lang- og mellombølge. Kabinettet var
     en kjeksboks og Jan Wessels mor sydde stoffet til bunnplaten. Den første produksjonen fant sted
     på et værelse i Bygdø Alle’ i Oslo. Prisen var kr. 150.- i tillegg kom høyttaler eller hodetelefon.
     Dette ble den første europeiske radio- mottakeren som kunne koples direkte på lysnettet og bidro
     til å åpne radiomarkedet for større kjøpergrupper, og den ble samtidig en salgssuksess som la
     grunnlaget for Radionettes videre drift.

     Under krigen beslagla den tyske okkupasjonsmakten de fleste radioapparatene som fantes hos den
     norske befolkning. Dette, sammen med de generelle oppgangstidene etter krigen, førte til stor
     etterspørsel etter radioer fra 1945 av. Flere nye radiofabrikker ble etablert og konkurransen ble
     hard. Etter hvert som markedet så ut til å bli mettet, gjaldt det å utvikle modeller som skilte seg ut.
     Nok en gang klarte Jan Wessel og Radionette å lansere et produkt som skulle bli markedsledende,
     nemlig ”Kurér” reiseradio.   Ideen var å produsere en hendig reiseradio som også kunne være en 
     stueradio for lysnettdrift. Etter en forsiktig forsøkperiode mot slutten av 1949 ble produksjonen satt
     i gang for alvor i 1950. Kabinettet ble trukket med kunststoff i første omgang i ”krokodillemønster”,
     senere kom det modeller i en rekke forskjellige farger og stoffvarianter. Kurér reiseradio ble en stor
     suksess for Radionette og ble produsert hele 224 000 eksemplarer i årene 1950-1958.
     Denne reiseradiotypen dominerte det norske markedet totalt og enkelte år var markedsandelen på ca.
     60 prosent. I tillegg ble det eksportert Kurér-radioer til: Sverige, Danmark, Finland, Saudi Arabia,
     Tyrkia, Thailand, Syria, Egypt, Senegal, Marokko, Iran og Libanon.
     Som en liten kuriositet kan nevnes at importøren i Saudi Arabia ønsket sitt firmanavn trykket på fronten
     under høyttaleren med arabiske tegn i ”gullskrift”. De mest populære fargene var rødt, grønt og blått.
     Til Finland derimot var rød farge meget lite populært. Årsaken var trolig at man forbandt denne fargen
      med kommunismen og Sovjetsamveldet.
     Til tropiske områder ble trekabinettet termittbehandet!

     Selv om salgstallene fortsatt var høye valgte Radionette å ta den første Kurér-modellen ut av produksjon
     sommeren 1958. Til erstatning kom ”Kurér Transi”, en hendig transistorradio som kunne drives ved hjelp
     av vanlige lommelyktbatterier og dermed ble mye lettere enn den første modellen. ”Kurér Transi” var bygget
     over samme lest som den halvtransistoriserte ”Combi”, som ble lansert noen år tidligere. Dette var en
     kombinert reiseradio og platespiller, som også solgte bra på det norske markedet.

     Fra 1960-tallet fikk Radionette stadig større problemer med å opprettholde sine markedsandeler. Noe av
     årsaken var at Norges medlemskap i EFTA ga de norske radiofabrikkene mye sterkere konkurranse fra
     fra utenlandske produsenter.

     Jan Wessel ble pensjonert i 1970 og i 1972 ble Radionette fusjonert med Tandberg Radiofabrikk. Denne ble
     som kjent slått konkurs i 1978 og Jan Wessel tapte nesten hele sin aksjeformue fra Radionette selskapene.
     Han døde i 1980 nær 77 år gammel.

     Etter konkurs i Tandberg i 1978 ble merkenavnet Radionette overtatt av Elkjøp-kjeden, som fremdeles
     klistrer Radionette merket på produkter fra Kina og Sør-Korea.