Huldra                   Tandberg Huldra 1935 – 1980.                               

Huldra - en myteomspunnet sagnfigur og samtidig Norges lengst produserte radiomottakerserie.

Tandberg Radiofabrikk produserte i alt 14 ulike Huldra-modeller i perioden 1935 - 1980. I gjennomsnitt kom
det altså en ny Huldra-modell nesten hvert tredje år. Selv om tallrekka aldri nådde lenger enn til Huldra 12 så
er de to versjonene av ”Huldra 1” så ulike at de vurderes som to helt forskjellige modeller. I tillegg ble det i
1940 produsert en modell som fikk navnet ”Huldra Lokal”. Dette var en enkel sak beregnet for mottaking av
lokalstasjoner på mellombølge.

                             Kanskje er det symbolsk at tallrekka stoppet på 12. Som kjent anser mange  tallet 13 som
                             ulykkestall slik at kundekretsen for en slik modell kanskje hadde blitt liten?
                            
Nesten alle modellene er utstyrt med en Huldra figur, en vakker kvinneskikkelse med lang
                             stakk og med kuhale. Figurene på de forskjellige Huldra-modellene er enten i silhuett eller
                             i perspektiv.

                            Om sagnfiguren Huldra skrev Vebjørn Tandberg selv:
                            ”Straks det ble skumt var Huldra der og vevde seg inn i drømmene hans med sang, dans og
                            spill så vakkert og betagende at han kunne føle seg bergtatt. Men alltid når han skulle fange
                            henne, var hun borte. Det eneste igjen etter henne var en tone i skumringen. Om han tok fram
                            fela og ville prøve å fange denne tonen kunne det hende han fikk Huldra til å danse for seg.
                            Vakrere og villere har ingen fått fele til å låte”.