NOrd Norsk Radiomuseum 

                                      ...... er avviklet. 

  Grunnet kommunens økonomiske situasjon ble vi pålagt ei
  husleie som vi ikke kunne imøtekomme.   Lokalene vil bli tømt
  og mesteparten av objektene vil dessverre bli sent til destruksjon.

  Det er synd at en kommune ikke ser seg tjent med et lite
  mangfold av kulturelle tilbud, men det er vel engang slik i en
  kommune på Robek-lista.

  Takker alle som har besøkt samlingen vår, det være seg
  personlig eller via denne websiden.
 

                         
                                                                                                                                                  
                                      

                           
                 
       
                                            
                                              
                                            
                                            

                                            

                                                                                              
 

     

                   

 
                                    
         

'