Radionette  Heimskringla

Byggeår 1940 - 1942                (Radionette A/S, Oslo)
Rørbestykning ECH11, EBF11, ECL11, EM11. AZ11
Frekvenser Lang- mellom- fiskeri- og kortbølge
Høyttaler Elektrodynamisk
Kabinett/treverk Patinert lakkert flammebjørk
Spenninger 110, 130, 150 eller 230 volt
Antall produsert Ukjent
Pris Kr. 520.-