dionette Alle Land Super

Byggeår 1939 - 1940                 (Radionette A/S, Oslo)
Rørbestykning 6JE6, 7B7, 7C6, 6V6G 5Y3G
Frekvenser Lang- mellom- og kortbølge
Høyttaler Elektrodynamisk
Kabinett/treverk Polert flammebjørk
Spenninger 110, 130, 150 eller 220 volt
Antall produsert Ukjent
Pris Kr. 225.-
Varianter App. produsert i 1940 har "trolløye" type 6U5 eller 6G5