Nord Norsk Radiomuseum 

Fauske Radiohistoriske Forening

Kringkastningsmottakere

Komm .- og  krigshistorisk

Radiohistoriske tilbakeblikk

Utvalg telefonsamling

Eksterne linker
 
        

                           

   Nord Norsk Radiomuseum etablert av Fauske Radiohistoriske Forening 
   i 2001 og drives på idealistisk grunnlag.

   Museet har i dag rundt 850 objekter som viser noe av kringkastningshistorien
   i Salten regionen i perioden 1900 - 1985.   

   Samlingen består av kringkastningsmottakere, grammofoner og båndspillere,
   samt en mindre antall krigshistorisk- og kommunikasjons utstyr.
   I tillegg en del telefoner og mobiltelefoner.

   Vi er etablert i en av Televerkets gamle bygninger på Fauske (Telegrafveien 4)

                                    
(GPS koordinat:  67.25778N  15.38013Ø)     

                         
                                                                                                                                                  
                                      

                           
                 
       
                                            
                                              
                                            
                                            

                                            

                                                                                              
 

     

        
    
Nord Norsk Radiomuseum er åpent for besøk etter avtale.  

                             Kontakt telefoner:
                        91 76 30 33     95 70 39 65
                                     

                        eller send oss en e-post

                   

 Oppdatert 10.februar 2015

 
                                    
         

'